Renault Trucks

Intruck Sp. z o.o. o/Warszawa

NASZA FIRMA SERWIS

Informacje prawne

Renault Trucks, world head office:

Renault Trucks SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 000,00 Euros
RCS Lyon 954 506 077 - FR 61 954 506 077
99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France
Phone number: +33 (0)4 72 96 81 11

Renault Trucks web editorial liability:
Renault Trucks web team
Direction Marketing - Département Méthodes et Outils de vente
Webmaster (TER A50 1 10)
99 Route de Lyon - 69802 Saint Priest - France
Phone number: +33 (0)4 72 96 81 11

Renault Trucks stworzyło niniejszą stronę internetową (dalej określaną jako: Strona) w celach edukacyjnych, informacji osobistej i komunikacji. Możesz oglądać tę Stronę według własnego upodobania. Kopiowanie danych dozwolone jest tylko do użytku własnego, a nie w celach handlowych, pod warunkiem zachowania wszystkich wzmianek dotyczących praw kopiowania i własności intelektualnej w nich zawartej. Zabrania się rozpowszechniania, modyfikowania, przekazywania i wykorzystywania do użytku publicznego lub handlowego danych zawartych na tej Stronie, a w szczególności tekstów, zdjęć, animacji i obrazków, bez pisemnej zgody Renault Trucks. Oglądanie tej Strony i jej wykorzystywanie podlega następującym warunkom ("Warunki Ogólne") oraz wszystkim prawom właściwym. Wejście na Stronę i jej przeglądanie jest równoznaczne z zapoznaniem się i z pełną akceptacją Warunków Ogólnych oraz ich wpływu na stosunki użytkownika i Renault Trucks.
Warunki Ogólne
Informacje zawarte na Stronie podlegają prawom copyright (z wyjątkiem, gdy wyraźnie napisano innaczej) i mogą być wykorzystywane tylko za pisemną zgodą Renault Trucks i tylko z poszanowaniem Warunków Ogólnych lub specyficznych zastrzeżeń wskazanych w tekście Strony. Renault Trucks przestrzega, że wykorzystanie danych zawartych na tej Stronie może spowodować pogwałcenie jakiś innych praw osób trzecich, nie związanych z Renault Trucks.
Renault Trucks dokłada wszelkich starań do prezentowania na Stronie danych dokładnych i aktualnych, jednak nie daje żadnych gwarancji, co do ich precyzyjności. Renault Trucks nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za ewentualne błędy, bądź nieścisłości występujące na Stronie.
Wszelkie informacje przekazane przez użytkownika do Strony, czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy w jakikolwiek inny sposób, zawierające dane, komentarze lub sugestie, będą uważane za nie prywatne i nie podlegające żadnym prawom własności. Wszystkie przetransferowane lub przekazane informacje mogą być wykorzystane przez Renault Trucks i jego współpracowników w dowolny sposób, a w szczególności mogą być kopiowane, rozpowszechniane, przekazywane, publikowane i upowszechniane. Co więcej, Renault Trucks może w sposób dowolny wykorzystywać wszelkie pomysły, idee, doświadczenie i technikę przekazaną w wiadomościach wysłanych na Stronę przez użytkownika, i może ich użyć w celach rozwoju, produkcji i wprowadzenia na rynek produktów.
Zdjęcia osób i miejsc użyte na Stronie są własnością Renault Trucks, bądź zostały użyte za zgodą i wiedzą właścicieli. Wykorzystanie tych zdjęć przez użytkownika, lub kogokolwiek innego jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji, w których Warunki Ogólne bądź wyraźna informacja na Stronie stanowią inaczej. Wykorzystanie tych zdjęć bez pisemnej zgody Renault Trucks jest łamaniem prawa i reguł copyright dotyczących marek handlowych, zabezpieczenia prywatności, reklamy i komunikacji.
Marki handlowe, logo i znaki wyróżniające (dalej określane jako : "Marki") przedstawione na Stronie są Markami należącymi do Renault Trucks i do innych osób. Żadna wzmianka zawarta na Stronie nie może być interpretowana, jako zrzeczenie się, w jakiejkolwiek formie, licencji lub jakichkolwiek praw do używania Marki lub Marek, bez pisemnej zgody jej lub ich właściciela(li). Jakiekolwiek wykorzystanie Marek lub informacji zawartych na Stronie bez wyraźnej zgody w Waruknach Ogólnych jest surowo zabronione. Renault Trucks przestrzega, że będzie chronił swoich praw do własności intelektualnej wszelkimi dostępnymi środkami prawnymi, włącznie z wejściem na drogę sądową.
Renault Trucks nie sprawdził linków łączących Stronę z innymi stronami i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za ich zawartość. Wejście użytkownika na wszystkie strony inne niż niniejsza odbywa się na jego własne ryzyko i odpowiedzialność.
Niniejsza Strona może prawnie podlegać pod jurysdykcję francuską, amerykańską lub pod orzeczenia innych państw, dotyczące ograniczeń związanych z transferem danych. W gestii użytkownika jest sprawdzenie praw i ograniczeń dotyczących tej kwestii przed skopiowaniem lub przekazaniem jakichkolwiek danych zawartych na Stronie.
Renault Trucks ma prawo w każdej chwili modyfikować i uaktualniać Warunki Ogólne. Wszystkie modyfikacje i uaktualnienia wiążą na bierząco użytkownika , który powinien regularnie odwiedzać tę rubrykę, w celu sprawdzenia Warunków Ogólnych, którym podlega.
Intruck Sp. z o.o. o/Warszawa
Intruck Sp. z o.o. o/Warszawa
ul. Bialostocka 8, Karpin
05-252 Dabrowka
(Karpin k/Warszawy, )
Mapka dojazdu
Godziny otwarcia,kontakt
Skontaktuj się z nami!
www.renault-trucks.net/intruck-sp-z-o-o-
Informacje
PRIVACY
Copyright © 2007-2019 Renault Trucks | www.renault-trucks.pl